IT STRATEGIJA – Kako podjetje upravlja s celotnim IT sistemom?

IT strategija predstavlja načrt in opis uporabe tehnologije za podporo in doseganje poslovnih ciljev. Od tega kako podjetje upravlja in vzdržuje svoje IT sisteme, infrastrukturo in aplikacije, do samih poslovnih ciljev in poslovne strategije, ki je usmerjena v prihodnost potreb in nalog podjetja.

Kateri so običajni izzivi in težave, ko vzpostavljamo IT strategijo v podjetju?

 

  1. Upravljanje in obvladovanje sprememb

Pri vsaki novi nameri je za uspešnost IT strategije ključnega pomena upravljanje sprememb. Izkušnje govorijo, da je velikokrat ovira pretok informacij med zaposlenimi. Zagotoviti je potrebno, da so vse zainteresirane strani in zaposleni informirani o načrtih, namerah in končnih rezultatih. Prioriteta so redna usposabljanja in izobraževanja o novih orodjih, glede na področje in posamezne vloge, ki zajemajo vsakega posameznega zaposlenega v podjetju.

 

  1. Sledljivost

Za ohranjanje strategije je potrebna natančna razdelitev nalog ter določitev jasnih ciljev. S tem omogočamo ohranitev odgovornosti zaposlenih, ki izvajajo naloge, obenem tudi poročanje o trenutnem stanju, kako blizu smo doseganju zastavljenih poslovnih ciljev.

 

  1. Stroški

Za oceno stroškov je potrebnega kar nekaj časa. Ob zastavljanju strategije in postavljanju ciljev, sprotno od samega začetka vključujte morebitne stroške (po možnosti vključite dodatek za nepredvidene stroške, če je mogoče).

Poenostavite si delo

Uvedba sprememb je naloga vseh področjih delovanja podjetja. VitalIT vam omogoča, da glede na vaše potrebe pristopi kadarkoli in v katerikoli fazi; od vzpostavitve celotnega IT sistema in infrastrukture do vzdrževanja in podpore vašega IT sistema. Stopite v stik z VitalIT še danes.

 

Kontaktirajte nas!