fbpx

VitalIT KB

Active Directory & Identifikacijske številke objektov, kaj je SID?

Vsaka relacijska podatkovna baza je sestavljena iz več medsebojno povezanih tabel, tovrstne povezave se sklicujejo na ključne podatke. Imenujemo jih ključi, tuji ključi, lahko so primarne, sekundarne. Pri Aktivnem imeniku logika ni kaj dosti drugačna. Vsak objekt je enak kot tabela, kajti vsebuje veliko atributov, ki jih v tem primeru prav tako imenujemo. Zelo pomemben...

Read More →

Upravljanje ranljivosti v informacijskih sistemih

Sprašujemo se, ali je res potrebno imeti Hi-Tech naprave in umetno Inteligenco, če že v osnovi nismo naredili domače naloge in zaščitili infrastrukturo, sistem in podatke? Odgovor je, ne. Ta objava je z namenom osvežiti spomin o tem, da je bil 08.04.2014 dan, ko je Microsoft prenehal s podporo zastarelega operacijskega sistema Windows XP. Več...

Read More →

Legacy File server Migration, reorganization and  working process optimization

Why? Because having a mess is expensive in different points of view. Hard to administer and keep track of change management High rate of file and folder duplicates Disordered working processes Miss-configured permissions and inheritance Security gaps over the file server and Active directory users and groups Audit and compliance logging amount of data in...

Read More →

FSMO Roles

FSMO Roles The acronym for Flexible Single Master Operations is FSMO. Suppose that the organization set more domain controllers. Each found a copy of the Active Directory database copies are synchronized with each other via a data synchronization method of multi-master, in which data is stored in the group, and domain controllers where each controller...

Read More →

NTP server or NTP Protocol?

NTP server or NTP Protocol? Often we meet professional incorrect nomenclature or naming servers and communication protocols.  Let me explain better what I mean. The NTP protocol is not a server but a way of communicating, which serves the mutual harmonization of the time between hosts. Essential in network communication is the way we communicate...

Read More →

History of Microsoft Active Directory 

History of Microsoft Active Directory Microsoft in 1999 issued the first version of Active Directory made based on LDAP directory that was way back in 1975 is available for use. So the question is, what is Microsoft's Active Directory (MS AD). Microsoft Active Directory is a special kind of database. This directory respectively. The database...

Read More →

ReFS Data Deduplication Microsoft Windows Server 2016

Certainly you have heard about the newest Microsoft file system were the most important topic is about the resiliency in a very large scale of data sets, like millions of terabytes. In such big massive storage you may have doubts about the data integrity. That is the reason why Microsoft designed ReFS, Resilient File System....

Read More →