FSMO Roles

Kratica za Flexible Single Master Operations je FSMO. Recimo, da je v organizaciji postavljenih več domenskih krmilnikov. V vsakem najdemo kopijo podatkovne baze aktivnega imenika, kopije pa se medsebojno sinhronizirajo preko podatkovne sinhronizacijske metode multi-master, pri kateri se podatki shranjujejo v skupino domenskih krmilnikov in kjer vsak krmilnik lahko posodobi te podatke. Torej, ponavljam, to...

Read More →